Selamat Datang

Sabtu, 9 April 2011

Kenangan PRK Merlimau.

Sebuah perjuangan bersama:
Di PRK Merlimau (Kg. Permatang Pasir)


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Sebuah Kenangan

Sekilas kenangan di Kem Majidee,
Johor Baharu.


Kenangan di Kem Majidee.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Khamis, 7 April 2011

Datuk Noraini dan Kawasan Banjir di Parlimen.


 25.11.2010  15
7. Dato' Noraini binti Ahmad [Parit Sulong] minta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar 
menyatakan rancangan jangka panjang dan kajian menyeluruh kementerian dalam menangani 
banjir kilat yang kerap berlaku di Parlimen Parit Sulong serta berapakah jumlah peruntukan yang 
disediakan untuk menangani masalah ini. 
Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar [Dato' Seri Douglas Uggah Embas]:  Terima 
kasih Tuan Yang di-Pertua.  Untuk makluman Yang Berhormat, untuk menangani banjir kilat yang 
kerap berlaku di Parlimen Parit Sulong satu kajian  pelan induk tambatan banjir di lembangan 
Sungai Batu Pahat telah dijalankan oleh JPS dan kajian ini telah siap.  Tujuan utama kajian ini 
adalah untuk mengenal pasti langkah-langkah mengatasi banjir di lembangan Sungai Batu Pahat 
termasuklah kawasan Parlimen Parit Sulong.  Dalam kajian tersebut beberapa kaedah yang 
dicadangkan yang dapat mengatasi masalah tersebut. 
Projek yang dicadangkan ini akan dilaksanakan secara berperingkat apabila reka bentuk 
terperinci sedang siap dijalankan.  Dalam peruntukan dua tahun pertama (first two years rolling 
plan) tiada peruntukan telah diadakan.  Walau bagaimanapun, JPS telah sentiasa 
menyelenggara parit-parit secara berkala iaitu empat tahun sekali dengan kos RM2 juta setahun.  
Bagi tahun 2011 JPS akan meneruskan kerja-kerja penyelenggaraan berkala seperti yang 
disebut dalam kawasan Parlimen Parit Sulong dengan kos RM2 juta.  Terima kasih. 
Dato' Noraini binti Ahmad [Parit Sulong]:  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima 
kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan.  Soalan tambahan 
saya adalah, adakah kementerian bercadang untuk mewujudkan satu peruntukan kecemasan 
jika berlaku bencana alam seperti banjir terutamanya di daerah Batu Pahat terutamanya di 
Parlimen Parit Sulong ini dan sekiranya ada diharapkan peruntukan ini dapat disegerakan agar 
apabila berlakunya banjir ini tidak akan membebankan rakyat.  Terima kasih.

Soaljawab Datuk Noraini Di Parlimen.

Parlimen MalaysiaOpen Menu
Open Menu
Parit Sulong
Parti: Barisan Nasional
NoSoalan: 399
Dato’ Noraini binti Ahmad [Parit Sulong] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan jumlah kes pencerobohan kawasan tadahan hutan 2008 hingga 2010 dan apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan terhadap Kerajaan Negeri yang membenarkan pembangunan dilakukan dengan sewenang-wenangnya di kawasan tadahan hujan.
Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kawasan tadahan hutan meliputi kawasan yang terdiri daripada hutan simpanan kekal, tanah kerajaan dan kawasan perlindungan seperti taman negara, taman negeri dan suaka hidupan liar.

Dari tahun 2008 hingga 2010, tiada kes pencerobohan kawasan hutan tadahan air dalam Hutan Simpanan Kekal yang dilaporkan berlaku di Semenanjung Malaysia.

Mengikut Artikel 74(2), Perlembagaan Malaysia, hutan dan tanah adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Justeru itu, Kerajaan Pusat tidak mempunyai sebarang peruntukan kuasa perundangan terhadap kegiatan pencerobohan atau pemusnahan kawasan tadahan air di negeri-negeri. Walaupun begitu, Seksyen 10 (1) dalam Akta Perhutanan Negara, 1984 memperuntukkan supaya Pihak Berkuasa Negeri, mengelaskan kawasan tadahan air dalam Hutan Simpanan Kekal kepada ‘Hutan Tadahan Air’, dan seterusnya ia diklasifikasikan sebagai kawasan Hutan Perlindungan. Dengan pewartaan kawasan hutan ini sebagai Hutan Tadahan Air, maka sebarang aktiviti pembalakan dan pembukaan tanah adalah dilarang. Kerajaan Negeri juga mempunyai kewajipan dan kuasa perundangan di bawah Enakmen Perhutanan Negeri dalam mengawal dan mengurus kawasan-kawasan tersebut daripada sebarang kegiatan pencerobohan dan pembukaan tanah.
Bagi menyelaraskan segala isu dan masalah berkaitan dengan dasar, pentadbiran dan pengurusan perhutanan, Majlis Tanah Negara (MTN) menjadi platform kepada Kerajaan-kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat mengadakan perundingan supaya pendekatan dan penyelesaian ke atas semua perkara berkaitan perhutanan dapat dilihat daripada sudut kepentingan nasional. Malah, MTN telah menjadikan pelaporan mengenai status pewartaan kawasan tadahan air dalam Hutan Simpanan Kekal di negeri-negeri sebagai agenda tetap dalam mesyuarat tahunannya.

Sekian, terima kasih.
Tarikh Siar: 1/7/2011
Dikemaskini Oleh: Norizan bt Abdul Kadir

Kenangan Parlimen Parit Sulong.

Ahad, 3 April 2011

Turun Padang setiap minggu.-2 dan 3 .April .2011.Seperti biasa , Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Noraini Ahmad akan sentiasa berada di kawasannya pada setiap minggu, samada untuk program "menyusur akar" atau menghadiri apa jua majlis-majlis yang dikehendaki untuk hadir atau untuk merasmikan sesuatu majlis. Minggu lepas, saya sempat mengikuti YB. Datuk ke kawasannya untuk tujuan tersebut.
Sabtu 2.4.2011 sebelah pagi Datuk Noraini Ahmad berada di UTHM Parit Raja Kerana merasmikan satu program Carnival GRGAR di asrama Tun Fatimah UTHM.
Pukul 11.45 menghadiri majlis Tilawah Alquraan dan Berzanji Peringkat Mukim 4 Simpang Kiri di Masjid Jamek Kampung Selulun.
Jam 2.00 petang berada di Kompleks Penghulu Mukim 1 Lubok untuk Majlis Perunjukan Sains dan ICT Bergerak. Di kediaman pelajar Tun Fatimah UTHM. 

Di Majlis Tilawah Alquraan dan Berzanji Peringkat Mukim Simpang Kiri di Masjid Jamek
Kampung Selulun Batu Pahat.

Salah seorang peserta sedang memperdengarkan bacaannya dalam Majlis tersebut. 

Program Pertunjukan Sains / ICT bergerak di Mukim Lubok. 

Mendengar taklimat dari seorang pegawai dari Kementerian Sains dan Inovasi. 


 Di majlis Maulidur Rasul Masjid Jamek Parit Warijo Seri Medan, Batu Pahat. 

Merasmikan Kumpulan Kompang Kg Parit Haji Ariff, Seri Dayong, Seri Medan,
Batu Pahat. 

Ketibaannya di sambut oleh Ketua Kampung dan AJK Kumpulan Kompang. Datuk Noraini mendengar ucapan dari Pengerusi sambutan.

Pasukan Kompang dan Silat turut serta.


Pada Hari Ahad 3.4.2011.    


Merasmikan mesyuarat PIBG SK. Seri Cantek, Sentang Batu, Parit Sulong.

Yang hadir pada mesyuarat PIBG. 

Menghadir majlis Perkahwinan Encik Ismail Ishak.
pada 3.4.2011.