Selamat Datang

Khamis, 9 Februari 2012

Datuk Noraini di sana sini.

DN bersama ketua-ketua kampung Mukim Simpang Kiri
di Bukit Sentosa, Ulu Selangor.

Dalam satu Majlis TBC di Kawasan Parlimen Parit Sulong, Batu Pahat.Dalam satu Majlis TBC di Kawasan Parlimen Parit Sulong, Batu Pahat.Bantuan BR1M di Seri Sulong, Batu Pahat.Majlis Ramah Mesra bersama DN.

Majlis Perasmian Kawasan Rukun Tetangga di Peserai Kecil, Batu Pahat.Di satu Majlis Persamian Surau Kampung Parit Haji Sidek, Mk. Lubok, Batu Pahat.