Selamat Datang

Ahad, 26 Disember 2010

.my DOMAIN REGISTRY
my.DOMAIN REGISTRY 
adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi  (MOSTI)
dan merupakan pentadbir dan pendaftar alamat web yang berakhir dengan .my di Malaysia .
Sebagai agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kami sangat perihatin
dan fokus pada pembangunan ICT di negara ini. YB. Dato' Noraini Ahmad
Pengerusi .my DOMAIN REGISTRY

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%